L'Associació

La junta:

  • President: Martí Ramoneda García
  • Vice-president: Daniel Sánchez Ortega
  • Secretària: Juana Rodríguez Martin
  • Tesorera: Olga Gelmà Solanell
  • Vocal 1: Jose Rivas Macia
  • Vocal 2: Joan Isern Carbonell

Història:

El col·lectiu dels marxants es caracteritzava per la seva capacitat de lluita individual davant de les situacions conflictives, capacitat que també li comportava, i de fet encara a vegades li comporta la dispersió d’energies i manca de representativitat per enfrontar-se a les administracions.

Amb aquests antecedents, l’any 1997, uns quants venedors del mercat del Pla d’en Boet de Mataró, coincidiren en crear un front comú, per tal de negociar amb l’ajuntament varis temes que incidien en la normal realització del mercat del dissabte, consistents en canvis d’ubicació, festius en dia de mercat, etc., i convingueren en aquell moment presentar-se com Comissió. Per això demanaren el suport als companys amb la seva signatura, el qual fou donat quasi de forma unànime.
Amb aquest panorama es donà compte al consistori dels integrants de la nova Comissió que havien rebut el suport per majoria absoluta, i es crea un grup de portaveus del mercat del Pla d’en Boet el dia 25/11/97.

Ara bé, com per a solucionar determinats problemes es necessitava tenir representativitat jurídica, per aconseguir-la s’incorporaren altres persones i es constituí aquella primera Comissió en la nova Junta Gestora de l’Associació de Marxants del Maresme, es redactaren els Estatuts, i es portaren al registre de la Generalitat el dia 19/4/99, per a que finalment el dia 22/7/99 quedés registrada com entitat.

Acte seguit l’Associació, amb seu a Mataró, va ser inscrita al registre d’entitats de Mataró, per a oficialitzar la nova situació.

(Fotografia de la festa dels marxants del 2013)

La seva presència a Mataró ha estat significativa, i una de les seves intervencions més destacades ha estat participar activament en la redacció del POEC (Programa d’Ordenació d’Equipaments Comercials) fent propostes i fruit d’aquest treball, es va signar un conveni amb l’ajuntament de Mataró per desenvolupar-lo conjuntament.

Per una altra banda, la presència de l’entitat a la comarca ha fet millorar la relació del col·lectiu dels marxants amb els diferents ajuntaments que la composen. Al mateix temps també ha fet créixer la receptivitat de les corporacions municipals a les nostres demandes perquè els mercats tinguin unes bones condicions d’organització i de situació, feina que ha estat feixuga i complicada en alguns municipis on tenen manca d’espais compatibles.

Quan ha convingut també s’ha donat suport als associats que fan mercats en d’altres comarques, bé sigui des de l’Associació, o en col·laboració amb altres entitats.

Per tot plegat, la nostra Associació està treballant per tal d’aconseguir la màxima representativitat del nostre sector davant de les administracions, per reivindicar el reconeixement de la nostra activitat dins del sector comercial del nostre país i, sobretot, per aconseguir que siguem tractats com professionals que donen un servei de qualitat a la ciutadania.

L’Associació conjuntament amb altres entitats catalanes, forma part com a membre de Junta de la FCAM (Federació Catalana d’Associacions de Marxants), membre fundador i dins la Junta de la COCAM (Confederació Catalana d’Associacions de Marxants), en la Junta Executiva de la FAGEM (Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme), i membre associat a la sectorial de Comerç de la PIMEC (Micro-Petita i Mitjana Empresa de Catalunya).

La voluntat de donar informació, suport i serveis als associats, son les premisses que des dels Estatuts de l’Associació de Marxants del Maresme fan d’aquest projecte, una eina imprescindible per aconseguir el millor pel nostre col·lectiu, i per això ha de ser prioritari treballar en aquest sentit, perquè l’associat se senti recolzat, escoltat i amb ganes de participar. Aquest és el nostre desig i per això treballem.

Junts tenim la força! Junts podrem! Junts ho aconseguirem!